Traduceri Medicale Autorizate

                

 TRADUCERI MEDICALE AUTORIZATE

ACURATEŢE, ECHIVALENŢĂ, CALITATE

                                                     

altEfectuăm traduceri medicale de înaltă calitate din limba engleză în limba română şi retroversiune, din limba franceză în limba română şi retroversiune şi din limba engleză în limba franceză şi retroversiune.

În afară de noţiunea lingvistică de traducere, care implică transferul unui sens dintr-o limbă sursă într-o limbă ţintă, prin utilizarea competentă a dicţionarului şi a gramaticii, procesul de traducere implică un set de criterii extra-lingvistice, care îşi fac simţită prezenţa prin experienţa traducătorului şi prin cunoaşterea aprofundată a domeniul din care se traduce. O traducere reuşită este judecată şi prin prisma altor criterii decât echivalenţa lexicală şi gramaticală, cel mai important aspect fiind acurateţea termenilor.

Dificultatea traducerilor din domeniul medical se datorează în mare parte faptului că limbajul medical reprezintă o entitate ştiinţifică ce nu poate fi cuprinsă într-un dicţionar sau ghid de specialitate bilingv, motiv pentru care există şi foarte puţine lucrări în domeniu. De asemenea, există nuanţe importante în ceea ce priveşte registrul folosit în diferite lucrări din domeniul medical. Astfel putem diferenţia între limbajul folosit în cursurile de medicină pentru studenţi şi limbajul folosit în lucrările prezentate în cadrul conferinţelor pe teme medicale precum şi între termenii medicali folosiţi în studii de specialitate şi cei folosiţi într-o broşură sau într-un prospect de medicamente.

Limbajul ştiinţific implică o cunoaştere lingvistică şi o stăpânire a frazei care depăşesc simple cunoştinţe de limbă, fiind nevoie de o cunoaştere profundă a domeniului ştiinţific respectiv, pentru a atinge un nivel de înţelegere necesar efectuării unei traduceri corecte.

În acest context, echipa noastră este pregătită din punct de vedere profesional pentru a vă oferi servicii de foarte bună calitate în domeniul traducerilor medicale.

Cu stimă,

Simona Toma

Traducător autorizat limba engleză-franceză

Aut. MJ 31389

 

Avem 1 vizitator online